Disclaimer & privacy statement

  

DISCLAIMER

InhouseManagement BV vindt kwaliteit van informatie en dienstverlening erg belangrijk. Dat geldt ook voor de aangeboden diensten en informatie op deze website. Met de grootst mogelijke zorg werken wij aan actuele, correcte en betrouwbare informatie en een goed bereikbare, veilige en toegankelijke website.

1. Website

Ondanks onze zorg de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren, is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De getoonde informatie wordt aangeboden zonder garantie op juistheid. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door InhouseManagement BV worden onderhouden.

2. Voorwaarden

Op overeenkomsten met InhouseManagement BV zijn de geldende algemene voorwaarden van toepassing.

3. Rechten

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt InhouseManagement BV geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan InhouseManagement BV. Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InhouseManagement BV. 

*Wijzigingen in deze disclaimer kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Deze worden hier gepubliceerd.

  

Privacy Statement

InhouseManagement BV respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van InhouseManagement B.V. (IHM). In deze verklaring verschaft IHM informatie over persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (bezoekers van de website). IHM gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2019. Bij wijzigingen wordt de laatste versie op de website gepubliceerd.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die IHM verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten en/of het bezoeken van onze website.

Onder IHM valt in ieder geval de volgende website:

  • inhousemanagement.nl

Door afnemen van onze diensten en/of het bezoeken van onze website geef u toestemming aan IHM om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

InhouseManagement BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18086724 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Op welke grond verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of omdat u ons toestemming hebt gegeven. In sommige gevallen kan het zo zijn dat we wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Soms is er sprake van een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens, in dit geval staat het gerechtvaardigd belang omschreven in die betreffende verwerking.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Websites en systeem

Op de website worden algemene gegevens van onze bezoekers bijgehouden. We houden het IP-adres bij, daarnaast analyseren we het klik- en surfgedrag van bezoekers van de website om de werking van de website te kunnen optimaliseren.

Binnen de website en/of het systeem van IHM worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting en de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan IHM de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. IHM kan generieke klantpatronen opstellen om haar dienstverlening te verbeteren en relevantere aanbiedingen te kunnen doen aan onze klanten. Bezoekers en/of gebruikers worden in principe niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag.

De gegevens over uw klik- en surfgedrag worden na maximaal twee jaar volledig geanonimiseerd. Om een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat IHM bovenstaande gegevens van u ontvangt. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan IHM is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met IHM te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met IHM aan te gaan.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat (bijvoorbeeld computer, tablet of telefoon). In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. IHM maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

IHM maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy beleid van Google nalezen. IHM heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal. De informatie wordt door Google gebruikt om rapportages over de website aan IHM te kunnen verstrekken met betrekking tot het gebruik van de website. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. IHM heeft hier geen enkele invloed op. IHM heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken. Wij gebruiken deze cookie niet om uw gedrag te analyseren maar alleen om te kijken of onze website voldoet aan de hoge standaard die wij daaraan stellen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Hoe lang wij uw gegevens bewaren verschilt per verwerking. In deze privacyverklaring wordt per verwerking aangegeven hoe lang de betreffende gegevens bewaard worden.

IHM kan ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van IHM verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat IHM bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde gegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

  • IT-partner voor hosting en onderhoud website en systeem;

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot gegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang indien het persoonsgegevens betreft.

Wij zullen persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien IHM hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. IHM zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

IHM gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de gegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals pseudonimisering, actieve firewall, up-to-date virusscanners en een informatie beveiligingsbeleid dat erop gericht is om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens uit te oefenen. IHM werkt uiteraard mee aan de uitoefening van uw rechten. Zo heeft u wettelijk de volgende rechten:

  • Recht op informatie;
  • Recht op inzage;
  • Recht op correctie;
  • Recht om bezwaar te maken;
  • Recht op data portabiliteit
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht om vergeten te worden/verwijdering verzoek;

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering kunnen worden verstuurd naar:

InhouseManagement B.V.
Postbus 60
7950 AB Staphorst

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.