Internationale handelsonderneming modeartikelen

Klant
Sterke familieonderneming

Interim-positie:
Adviseur en procesbegeleider

Acties:  

  • Bedrijfs- en omgevingsanalyse opgesteld (sterkte/zwakte, kansen/bedreigingen)
  • Strategisch advies uitgebracht en acceptatie verkregen
  • Opstellen meerjarig businessplan en organisatieplan (interactief met opdrachtgever)

Duur:  
Doorlooptijd 10 weken