Ondernemingen

Klant:
Aandeelhouder(s) (als verkopende partij) of directie, MT (als overnemende partij)

Interim-positie:
Adviseur, procesbegeleider, onderhandelaar voor één van de partijen

Acties:
Ten behoeve van verkopende partij:

 • Waardebepaling
 • Ontwikkelen van een onderhandelingsstrategie
 • Faciliteren van de onderhandelingen

Ten behoeve van overnemende partij:

 • Opstellen van een Business Plan
 • Opzetten van financieel model voor de business case
 • Opstellen van een Investment Memorandum
 • Bemiddeling bij financiering
 • Voorbereiden en ondersteunen van presentaties aan financiers 
 • Ontwikkelen van een onderhandelingsstrategie
 • Faciliteren van de onderhandelingen
 • Coaching