Verkoopgereed maken

Een onderneming die 'verkoopgereed' is, maakt de beste prijs

Onder 'verkoopgereed' wordt verstaan:

 • Een transparante juridische structuur (geen ingewikkelde verweving van BV's en aandeelhouderschap; duidelijke statuten en aandeelhoudersovereenkomst)
 • Een accurate boekhouding en transparante administratie
 • Managementinformatie is geregeld beschikbaar en geschikt voor toetsing aan de bedrijfsplannen
 • Administratieve systemen worden goed beheerd en onderhouden
 • Huis op orde: duidelijke werkprocessen en “lean” organisatie
 • Goed werkende productiemiddelen (machines, installaties en systemen)
 • Organisatorische ontvlechting van elkaar uitsluitende activiteiten: handel, productie, service
 • Een zelfstandig werkend 2e echelon (dit draagt bij aan de continuïteit van de onderneming)
 • Uitgaven te beperken die geen invloed hebben op het rendement
 • Overtollige (kas)voorraden geëlimineerd
 • Claims afgehandeld
 • Het eigen vermogen zoveel mogelijk afgeroomd
 • Onroerend goed van de balans gehaald (dan kan de DGA huur berekenen aan de koper)
 • Geen verwevenheid van zakelijk en privébezit
 • Geen ‘rugzakken’ uit de familie in het bedrijf
 • Een ordentelijke en frisse uitstraling van het bedrijf (de eerste indruk…)
 • Er wordt algemeen voldaan aan de criteria voor MVO
 • Aantoonbare, klimmende cijfers voor omzet, marge, resultaat en belastingafdrachten 
 • Een goede vaste accountant (al gedurende enige tijd)
 • Een goede bankrelatie