Overdrachtstraject

Het besluit tot overdracht of verkoop van een bedrijf, gaat voor de eigenaar veelal met emoties gepaard. Dit speelt zowel bij overdracht binnen de familie als bij verkoop aan derden. Wanneer het besluit eenmaal is genomen, kent het verkooptraject de volgende stappen:

Interne, voorbereidende fase (de 'huiswerkfase')

 • Oriëntatie op wat men wil bereiken
 • Opstellen van het informatiememorandum (Wat bied ik te koop aan?)
 • Waardebepaling (indicatieve bandbreedte voor de vraagprijs)
 • Opstellen kopersprofiel, identificeren van potentiële kopers(groepen), opstellen shortlist

Externe, verkennende fase

 • Benaderen van potentiële kopers (denk aan synergie voor koper)
 • Voeren van oriënterende gesprekken o.b.v. het informatiememorandum
 • Vastleggen van de wederzijdse intenties (incl. geheimhouding)
 • Beoordelen indicatief bod van koper(s)
 • Bepalen voorkeurskeuze

Externe, exclusieve fase

 • Opstellen en uitonderhandelen van één exclusieve intentieverklaring
 • Opstellen concept-overnamecontract
 • Boekenonderzoek (z.g. ‘due diligence’) door koper
 • Finale onderhandeling van overnamecontract
 • Formele overdracht van aandelen of activa/passiva; betaling koopsom

 Post-deal activiteiten ('nazorg')

 • Eventuele actieve betrokkenheid van de verkopende partij