Een bedrijfsoverdracht op termijn

Een goede voorbereiding levert meer op!
U bent ondernemer in hart en nieren en wilt het ondernemerschap zeker nog een tijd voortzetten. Wel vraagt u zich af hoe u zich kunt voorbereiden op een opvolging door de volgende generatie of de verkoop van uw bedrijf aan een goede partij. En dat, terwijl u ongestoord en met plezier blijft ondernemen.

Afhankelijk van de huidige rechtsvorm van uw onderneming, bestaat er een woud aan fiscale regelingen die, bij opvolging of verkoop, verschillende heffingen, kortingen of vrijstellingen omvatten. Daarbij zijn gunstige belastingfaciliteiten tevens aan strenge voorwaarden gebonden.

Internet biedt veel leesvoer over fiscaliteit. Laat u echter helpen met een advies dat past bij uw specifieke situatie. Voorkom teleurstelling. Maatwerk geeft altijd het beste resultaat.

Ondernemingswaarde
Fiscale optimalisatie hangt nauw samen met de waarde van uw onderneming. Voorts is opvolging binnen het eigen gezin een andere situatie dan bedrijfsoverdracht aan een derde. Bij opvolging kijkt u wellicht anders aan tegen de prijs die bij de geschatte bedrijfswaarde zou passen. Bij verkoop aan een derde legt u de prijslat ongetwijfeld hoger.

Uw bedrijf zal voor de ene koper meer waarde hebben dan voor een andere. Denk hierbij aan strategisch voordeel (marktaandeel of technologievoorsprong winnen) of synergievoordeel (kostenbesparing door schaalvergroting) na de overdracht van uw bedrijf. Deze meerwaarde laat zich inschatten bij een specifiek kopersprofiel.

Wilt u weten wat uw onderneming globaal waard is? Laat u verrassen met berekeningen waarin uiteenlopende aannames zijn verwerkt. Zo krijgt u een reëel inzicht in de waarde van uw onderneming 'in het economische verkeer'.

Verkoopbaarheid beoordelen met de V-scan
Bij verkoop zal uw bedrijf een bepaalde prijs opleveren. Deze prijs is hoger naarmate uw bedrijf beter is georganiseerd, uw medewerkers zelfstandiger kunnen werken en de productiemiddelen in goede staat zijn. Er zijn echter nog meer factoren van invloed.

De V-scan is een gericht onderzoek naar de verkoopbaarheid van uw bedrijf. Het geeft op belangrijke punten aan, hoe aantrekkelijk uw bedrijf zal zijn voor een potentiële koper. En ook wat er gedaan kan worden om het bedrijf nog aantrekkelijker te maken. 

Bedrijfsoverdracht: een bewerkelijk traject
Het is heel comfortabel wanneer u de tijd kunt nemen om zich op de overdracht van uw onderneming voor te bereiden. Die tijd wordt helaas niet iedereen gegund. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die u nopen om vervroegd tot een definitieve opvolging te besluiten of om het bedrijf op zeer korte termijn in de etalage te zetten.

Bij het ontbreken van een opvolger leidt haastige spoed tot prijsbederf en risico van continuïteit.
Daarom is het goed nu al te werken aan het verkoopgereed maken van uw onderneming. Dan bent u ook beter voorbereid op het eigenlijke verkooptraject. Click op de onderstaande button om zo'n overdrachttraject te leren kennen.

 Overdrachtstraject

De diensten van InhouseManagement
Onze diensten kunnen aansluiten op de wensen die u momenteel heeft:

  • V-scan, om te weten hoe aantrekkelijk uw bedrijf is voor een potentiële koper
  • Plan van aanpak voor het verkoopgereed maken van uw onderneming
  • Waardeberekening, om te weten welk waardenbereik uw onderneming bezit
  • Beoordeling van de fiscale situatie bij een beoogde overdracht
  • Procesbegeleiding bij de realisatie van een verbeterprogramma of van het gehele overdrachtstraject


Enkele referenties