Sociale Werkgelegenheid & Arbeidsintegratie

Klant:
Divisie "Verpakken" van SW-bedrijf met 300 gehandicapte medewerkers

Interim-positie:
Bedrijfsmanager

Acties:

 • De organisatie omgezet in 3 arbeidsontwikkelunits met eigen arbeidsproductiviteit, werksoorten en passende aansturing
 • De processen verbeterd voor intake, doorstroom en uitstroom
 • Structureren van de bestrijding van problematisch verzuim en ongewenst gedrag
 • Verbetering van de werkvoorbereiding, werkuitgifte en kwaliteitsbewaking
 • Herziening van de calculatiegrondslag en tariefstructuur
 • Aanpassen van de formatie in het bedrijfsbureau
 • Invoeren structureel overleg met key customers
 • Versterken van de commerciële slagkracht door proactieve marktbenadering, betere offertes en beter onderhandelen

Resultaten:

 • Een geclusterde organisatie met toegesneden leiderschap, passend bij het arbeidsvermogen van het betrokken populatiedeel
 • Afname van het problematisch verzuim met 2%
 • Aanzienlijke daling van klachten van afnemers en daarmee verbetering van de klanttevredenheid
 • Een verbeterd bedrijfsresultaat per fte, volgens criteria van opdrachtgever

Duur:
9 maanden