Regionale overheden (1)

Klant:
Hoogheemraadschap van Delfland

Interim-positie:
Onderzoeker

Acties:

  • Interviews met externe belanghebbenden en samenwerkende partijen
  • Interviews binnen de eigen calamiteitenorganisatie
  • Analyse van alarmmeldingen, situatierapportages, verslagen en het besluitvormingsproces
  • Toetsing van de bevindingen aan het calamiteitenplan en principes van behoorlijk bestuur
  • Samenvatten bevindingen en uitbrengen verbeteradvies
  • Rapportage aan het dagelijks bestuur en aan alle deelnemers van de calamiteitenorganisatie

Resultaten:
Het verbeteradvies werd integraal overgenomen

Duur:
2 maanden