Maatschappelijke instelling

Klant:
Stichting, door Ministerie gefinancierd, 30 medewerkers

Interim-positie:
Algemeen directeur

Acties:

 • Plan van aanpak opgesteld en acceptatie daarvoor verkregen bij Bestuur, medewerkers en medezeggenschapscommissie;
 • Nieuwe organisatiestructuur opgezet en geïmplementeerd;
 • Interne werkprocessen sluitend gemaakt;
 • Samenwerking verbeterd, zowel intern als met Bestuur;
 • Managementrapportages en projectmanagement ingevoerd;
 • Onderhandelingen en bezwaarprocedures gevoerd teneinde de financiële positie van de Stichting te herstellen
 • Communicatie met stakeholders verbeterd;
 • Belangenbehartiging concreet vormgegeven door meer intensieve contacten met pers en politieke partijen;
 • Samenwerking in externe overlegorganen en met Ministerie gestructureerd en verzakelijkt (kwaliteit van de plannen, voortgangsrapportages, afspraak-vastheid).

Resultaten:

 • Betere onderlinge verhoudingen tussen medewerkers, directie en Bestuur;
 • Meer duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden, waardoor betere motivatie en samenwerking, meer doelgericht werken en initiatief;
 • Betere benutting van financiële middelen;
 • Verbetering van de dienstverlening en belangenbehartiging.

Duur:
7 maanden