Kennisinstituten

Klant:
Verschillende instituten voor toegepast onderzoek op gebieden van milieu, energie en industriële technologie

Interim-positie:
Operationeel Directeur

Acties:

  • Bepalen van de (on)aantrekkelijkheid van bestaande activiteiten op basis van “product yield”
  • Scheiden van acquisitie en advisering
  • Verbetering van het proces van aanvraagbehandeling tot orderacceptatie
  • Cultuurverbetering, m.n. klantgerichtheid, service-instelling en onderlinge samenwerking
  • Invoeren accountmanagement en relatiebeheer

Resultaten:

  • Opheffen van de situatie waarin het aantal gehanteerde pmc’s vrijwel gelijk is aan het aantal medewerkers
  • Meer commercieel elan
  • Lagere offertekosten, hogere hit rates
  • Betere klant- en medewerkertevredenheid

Duur:
1 jaar