Regionale overheden (2)

Klant:
Hoogheemraadschap van Delfland

Interim-positie:
Projectdirecteur

Acties:

  • Procesmanagement van Europese aanbesteding met inzet van externe juridisch, financieel, fiscaal, technisch adviseurs en het eigen projectteam
  • Als “lead negotiator” voeren van onderhandelingen met de biedende consortia
  • Afstemming met bevoegde gezagen (vergunningen, aanleg- en realisatieovereenkomsten)
  • Aansturen van de grondverwerving en archeologie
  • Rapportages aan stuurgroep, VV-commissie en Kenniscentrum PPS

Resultaten:

  • Het tot stand komen van een DBFO-contract met een gecalculeerde besparing van ruim 15%
  • Een haalbare planning voor gereedheid bouw AWZI’s en infrastructuur
  • Het voorbereiden van de eigen organisatie op het hanteren van het DBFO-contract bij toekomstige operationele situaties

Duur:
2 jaar