Ondernemingen, overheid, instellingen

Klant:
Bestuurders die op een systematische en weldoordachte wijze willen komen tot een verantwoorde strategiekeuze voor hun business en organisatie

Omschrijving:
De toegepaste methode is ontleend aan de opzet zoals deze wordt gebruikt bij internationale concerns en uitermate geschikt voor gebruik in het MKB en de publieke sector.

De voordelen van het scenario-denken komen binnen bereik via een serie workshops met sleutelfunctionarissen. Deelnemers worden uitgedaagd om de eigen kennis en inzichten te combineren met verbeeldingskracht.

Het beste resultaat is een robuuste strategie die, bij uiteenlopende scenario's, tot aanvaardbare doelstellingen leidt.

Scenario Teams staan onder de bevlogen leiding van één van onze adviseurs.