Operational excellence

‘Excellence’ is het resultaat van ‘goed plus goed’. Het omvat een set kenmerken als: kundige medewerkers met de juiste werkinstelling, zelfcorrigerend vermogen, permanente educatie, éénduidige en sluitende werkprocessen, klantprocessen duidelijk herkenbaar ingebed in de organisatie, ict in lijn met de business-strategie, flexibele capaciteit, integrale kijk op zaken, kostenbewustzijn.......

Ongetwijfeld weet u deze reeks nog aan te vullen. Het blijkt, dat wat goed is, elkaar versterkt tot ‘excellence’.

U kunt voor uzelf nagaan welke punten in de dagelijkse gang van zaken voor verbetering vatbaar zijn. InhouseManagement staat u graag met raad en daad bij door een systematische analyse van verbeterpunten via de ‘Operations Improvement Scan'.

Enkele referenties