Concernstrategie

In grotere organisaties kunnen bestuurders op zekere afstand staan van de uitvoerende organisatie. Ook al is er bij de top consensus over de bedrijfsstrategie, dit betekent niet zonder meer dat de organisatie deze zal gaan invullen.

Het is van belang de gekozen strategie niet slechts om te zetten in voornemens, maar deze ook te vertalen naar acties die op uitvoering controleerbaar zijn. En deze acties duidelijk te communiceren met degenen van wie de actie wordt verwacht.

Strategische plannen, of het nu de business of de organisatie betreft, kunnen de realisatie tarten.
Daarnaast wordt een budget wel gezien als een getallenschema zonder taakstelling.
Kenmerkend is ook, het ontbreken van verbeteracties die kunnen leiden tot een organisatie die alles beter doet dan voorheen. Acties, die de business ten goede zouden komen.

U vindt de geschetste beelden wat somber, maar toch?

InhouseManagement biedt u een ‘Strategy Compliancy Monitor'. Dat is een analyse van de lijnen waarlangs de strategische doelen de werkvloer bereiken en welke verstoringen hierop van invloed zijn. Met als resultaat een diagnose van het managementproces.


Enkele referenties